Saturday, 31/07/2021 - 19:55|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động đợt thi đua đặc biệt “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”

Thực hiện Kế hoạch số 1095/KH-UBND ngày 10/5/20201 của UBND huyện Khánh Sơn về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” và Công văn số 1107/SGDĐT-VP ngày 11/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng định hướng chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị. 

2. Tuyên truyền về việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết. 

3. Tuyền truyền vận động, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động... và gia đình, người thân tích cực tham gia đi bầu cử đầy đủ, nhanh chóng, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc; trang trí trụ sở cơ quan, xanh, sạch, đẹp; treo băng rôn, khẩu hiệu, nội dung câu khẩu hiệu như sau: Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biếu Hội dồng nhãn dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

5. Các đơn vị được địa phương sử dụng làm địa điểm tổ chức bầu cử tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử. 

6. Tuyền truyền vận động, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực viết, chia sẻ tin, bài, bình luận tích cực bảo vệ cuộc bầu cử, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá cuộc bầu cử trên không gian mạng 2 

7. Tùy điều kiện thực tế mỗi đơn vị, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp đồng thời chấp hành đầy đủ các quy định của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 1095/KH-UBND ngày 10/5/20201 của UBND huyện Khánh Sơn)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết