• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1. Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…Trong đó, nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 25- 2 HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”, nhất là khái niệm về hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; 09 nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực; 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống tiêu cực, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

2. Tuyên truyền kết quả 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Phân tích, làm rõ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

3. Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

4. Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa. 

5. Tuyên truyền kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, nhằm góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

6. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả xấu; đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

(Đính kèm VB hướng dẫn của Huyện ủy Khánh Sơn)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết