• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện quy định về hoạt động quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội

1. Thực hiện quảng cáo (nếu có) trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo đúng quy định tại Điều 6, 18, 19 Luật Quảng cáo năm 2012.

2. Không quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo và không thực hiện các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo theo quy định tại Điều 7, 8 Luật Quảng cáo năm 2012.

3. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo theo quy định tại Điều 14 Luật Quảng cáo năm 2012.

4. Việc quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đảm bảo đúng quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Quảng cáo năm 2012.

5. Chỉ được đăng, phát quảng cáo trên cổng/trang thông tin điện tử khi tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo đáp ứng đầy đủ các điều kiện quảng cáo theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo năm 2012. Đối với quảng cáo về thuốc, thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng (bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt):

- Chỉ được tiến hành quảng cáo các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng khi đã được cơ quan chức năng thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

- Nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng đảm bảo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 2 thi hành một số điều của Luật Quảng cáo năm 2012, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nội dung quảng cáo thuốc đảm bảo đúng quy định tại khoản 10, 15 Điều 6 và Điều 79 Luật Dược.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết