• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
 • Lê Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ltthuyen.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Hải Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lhdoan.ks@khanhhoa.edu.vn