• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
 • Bùi Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tài chính
  • Email:
   btlieu.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Cao Văn Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ khuyến học
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn