Thứ ba, 29/09/2020 - 13:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
 • Nguyễn Tấn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Email:
   ntlam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   luub.sgddt@tentinh.gov.vn