Thứ hai, 18/10/2021 - 06:02|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
 • Lê Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ltthuyen.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Ngô Thị Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986797300
  • Email:
   tranthi.pgd@tentinh.edu.vn