Thursday, 13/08/2020 - 16:03|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
 • Nguyễn Tấn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Email:
   ntlam.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Văn Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Email:
   pvthoai.ks@khanhhoa.edu.vn