• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHÁNH SƠN
 • Nguyễn Hữu Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Email:
   nhtho.ks@khanhhoa.edu.vn
 • Phan Văn Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Email:
   pvthoai.ks@khanhhoa.edu.vn